Energie Debat Roosendaal

De energietransitie is in volle gang. Voor Roosendaal heeft de Regionale Energie Strategie West-Brabant (RES WB), het orgaan dat de maatregelen uit het Klimaatakkoord gaat realiseren, de zoekgebieden voor windturbines en zonneweides aangewezen. De burgers worden nu en in de nabije toekomst geconfronteerd met de gevolgen hiervan. In het Energie Debat Roosendaal zullen we een bijdrage leveren aan de discussie over de energietransitie door het kennisniveau van de burger te verhogen. Wij respecteren uiteraard dat er in Nederland verschillend gedacht wordt over de risico’s van klimaatverandering, en over de mogelijkheid van een snelle, wereldwijde energietransitie. Het grote vraagstuk waar wij ons door het energieakkoord en het klimaatakkoord voor geplaatst zien lossen we echter niet op door een eenzijdige focus op zon, wind en biomassa. Aangezien bovendien vanwege het omvangrijke ruimtebeslag de eerste opties bij de burger onder vuur liggen en biomassa in het debat eigenlijk al ‘gesneuveld’ is, kunnen we ons niet langer veroorloven om andere opties, zoals kernenergie, uit te sluiten.

Tijdsduur

180 minuten

Releasedatum

15 december 2021

Kijkwijzer

Tijdsduur

180 minuten

Kijkwijzer

Releasedatum

15 december 2021

Energie Debat Roosendaal

Selecteer tijdstip en betaal direct

Er zijn nog geen draaitijden bekend.